Етичен кодекс20.01.2020
Фирми (54)
София  (45)
Перник  (3)
Габрово  (2)
Добрич  (1)
Благоевград  (1)
Лясковец  (1)
Банкя  (1)

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА
"АСОЦИАЦИЯ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ"

Етичният кодекс е отворен документ и има за цел да укрепи принципите и правилата в Асоциацията. Дейността ни да бъде поставена на качествено обслужване на обществото, да защитим техните права, да издигнем стандартите на обслужване съобразени с Европейския съюз.

І. Общи положения
1. Този етичен кодекс определя вътрешния ред на АПФБ.
2. Всеки член на АПФБ декларира, че ще спазва Етичния кодекс
3. Етичния кодекс подлежи при нужда на промяна в зависимост на общественото развитие.

II. Отношение между членовете на АПФБ
1. Взаимоотношенията между членовете на сдружението се базира на взаимно доверие, коректност и толерантност.
2. Членовете на управителния съвет нямат право да използват положението си, за да се облагодетелстват лично.

III. Договорни отношения с клиенти
1. Всеки член на АПФБ е длъжен да спазва Устава на АПФБ
2. В своите договорни отношения с клиентите членовете на сдружението трябва да работят открито, почтено и прозрачно.
3. Членовете на АПФБ се задължават преди оформяне на какъвто и да е документ за услуга с клиента да информира клиента за ценовата си листа

IV. Всяка реклама, създаваща, подвеждаща или с невярна представа за дейността или извършваните услуги, е недопостима.

V. Оплаквания и санкции
1. АПФБ - има отворен телефон и предоставен адрес за клиенти, ако от страна на членовете на сдружението не се спазва Устава, за некоректност и нелоялност от страна на своите членове


 Добави в Favorites