Начало21.11.2018
Фирми (54)
София  (45)
Перник  (3)
Габрово  (2)
Добрич  (1)
Благоевград  (1)
Лясковец  (1)
Банкя  (1)
Асоциацията на погребалните фирми в България e учредена Август 2005 г. и съответно регистрирана от СГС.

Асоциацията е доброволна национална неправителствена браншова организация. Нейните цели са:
  • Непрекъснато да издига авторитета на фирмите работещи пряко и косвено в този бранш в България и доверието в тях сред всички стопански субекти на пазара.
  • Да утвърждава и популяризира високи критерии и стандарти за качество на предлаганите стоки и услуги.
  • Да съдейства за постигане на справедливи пазарни цени на услугите, съобразно качеството и отговорността с които се извършват и да възпрепятства нелоялната конкуренция в бранша.
  • Да работи за възможно най-добрата за Членовете си и техните клиенти нормативна уредба, регулираща дейността в бранша.

 Добави в Favorites